Nieuw bericht

Toepassing Algemene Verordening Gegevensbescherming door Wetering Verbetering

geplaatst op 21 mei 18, 11:26 uur, door Buurtvereniging Wetering Verbetering

U heeft misschien al wel gehoord van de nieuwe EU privacy regelgeving die per 25 mei 2018 in gaat: de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Iedere organisatie in de Europese Unie moet dan aan een aantal eisen voldoen die erop gericht zijn uw privacy te waarborgen.

Buurtvereniging Wetering Verbetering hecht veel waarde aan privacy. Daarom doen wij er alles aan om de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming te behandelen.

De gegevens die u aan ons verstrekt heeft via een van onze webformulieren of anderszins zijn: e-mailadres, initialen, voor- en achternaam, adres, en (optioneel) telefoonnummer(s).

Wij verzamelen alleen die gegevens die we nodig hebben om u onze nieuwsbrief en aankondigingen van vergaderingen te sturen. Wij werken hiervoor met de mailprovider MailChimp. Met hen hebben wij een verwerkersverklaring getekend, waarin zij eveneens verklaren er alles aan te doen veilig met uw gegevens om te gaan.

Wij bewaren persoonsgegevens zolang u op onze mailinglijst staat en wij als vereniging in de buurt actief blijven. Kopieën van deze lijsten slaan wij (tijdelijk) op op de computers van de secretaris en de webbeheerder.

U kunt uw persoonsgegevens bij ons altijd inzien, laten aanpassen of verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op via secretaris@weteringverbetering.nl

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Alle leden van buurtvereniging Wetering Verbetering en alle mensen die in de mailing-lijst staan voor de WéVé nieuwsbrief hebben wij een mailbericht gestuurd waarin we hen vragen om bevestiging van hun gegevens. Dit is nodi omdat in het kader van de AG moeten kunnen laten zien dat u ermee instemt dat wij deze gegevens gebruiken voor de doeleinden hierboven beschreven. Het is dus van groot belang dat u reageert op de email die u hierover hebt ontvangen. Alvast dank hiervoor!

Met vriendelijke groet,

Bram Buijze, secretaris