Nieuw bericht

Uitnodiging aan alle leden van de vereniging WeteringVerbetering

geplaatst op 21 mei 2019, 09:54 uur, door Willem van Huijstee

Hierbij nodigen wij u uit voor de ingelast algemene ledenvergadering van
Buurtvereniging WeteringVerbetering maandag 27 mei 2019, 20.00 uur.
Locatie: Tweede Uitleg, Nieuwe Looiersstraat 29, Amsterdam


Agenda:

1. Opening
2. Notulen ingelaste Algemene Jaarvergadering 19 november 2018
3. Statutenwijziging  (o.a uitbreiding buurt)
4. Communicatieplan en persoon
5. Financieel jaarverslag, begroting, kascommissie
6. Wat speelt er in de buurt: parkeerplaats, Walenweeshuis, Weteringpark, etc.
7. Bestuurlijke vernieuwing
8. Nieuwe bestuursleden
9. Organisatie buurtfeest


U kunt de notulen van de vorige ALV inzien door het bijgevoegde document te openen.

Alle stukken zijn ook op papier beschikbaar in de Tweede Uitleg vanaf een half uur voor aanvang van de vergadering. U wordt vriendelijk verzocht om in de ledenlijst uw (mail)-adresgegevens te controleren.


We hopen u allen te zien op 27 mei!


Namens het bestuur,  
Maartje Romme

 

 

1 reactie

gonny van oudenallen

Jammer, heb ik dit net gemist....!
4-jun-2019 23:44
Wil je ook reageren? Meld je dan aan