Bericht

Oproep aan buurtgenoten inzake Van Randwijk monument

Geplaatst op 29 maart 2022, 10:43 uur
Illustration

Aanleiding: aangeboden varianten  voor de inspraak met betrekking tot de plannen voor het Weteringpark.

Hierbij de oproep:

Beste buurtgenoten,

Jullie hebben waarschijnlijk ook de flyer van de gemeente ontvangen over “Weteringpark Fase 1”. Ik ben daar nogal boos over, omdat daarin staat dat “dit zeer belangrijke monument […] onderbreekt de belangrijkste zichtlijn om het park tot een geheel te maken”. Volgens mij is het onderbreken van een zichtlijn de essentie van het monument. Op die manier komt de boodschap juist goed over.

Mijn boosheid wordt nog groter door het ontbreken van duidelijkheid over de plannen voor het monument in de twee varianten die nu worden aangeboden voor inspraak. De boodschap “Het monument kan worden geïntegreerd met het gebouw of een bijzonder onderdeel worden op een soort van transparante muur.” heeft klaarblijkelijk tot doel om geen zichtlijn te onderbreken, zodat de boodschap minder  impact krijgt.

Met deze aanpak van de inspraak bij de verbouwing van het Weteringcircuit worden wij als burgers misleid. Je gaat mee met het uitgangspunt dat ertoe kan leiden dat het monument weggemoffeld wordt. Daarmee voldoet de inspraak niet aan de eisen van behoorlijk bestuur.

Als jij ook vindt dat wij als buurtgenoten worden misleid en dat daarom deze inspraak moet worden afgewezen, wil ik je vragen om steun te verwerven voor het indienen van een Raadsadres. Daarin kunnen buurtbewoners deze inspraak verwerpen en de Gemeenteraad vragen om een nieuwe procedure te starten waarin andere ontwerpen worden voorgeschoteld die wel recht doen aan de aard van het monument.

Het verwerven van draagvlak voor een raadsadres kan plaatsvinden door het verzamelen van steunbetuigingen via het specifieke mailadres

nietzwichten@gmail.com

De buurtbewoners wordt gevraagd om in het raadsadres duidelijk te laten maken dat zij (1) deze inspraak afwijzen en (2) een nieuwe procedure willen die  recht doet aan de aard van het monument.

Met vriendelijke groet,

Gerrit de Jager

Deel dit: