Bericht

Verplaatsing en nieuwe oriëntatie Van Randwijkmonument 

Geplaatst op 26 januari 2023, 10:33 uur
Illustration

Verplaatsing en nieuwe oriëntatie Van Randwijkmonument 
'Het doel voor de herinrichting van de Weteringplantsoenen is het creëren van één samenhangend park. Dit groengebied is door de jaren heen ruimtelijk uiteengevallen in verschillende stijlen, plekken en functies. In het nieuw ontwerp wordt het park weer een eenheid zoals het een eeuw geleden was. Een belangrijke randvoorwaarde hiervoor is het creëren van overzicht door het herstellen van zichtlijnen en daarmee creëren van een veilige en als zodanig aanvoelende omgeving'.  Luidt het bericht namens de Gemeente Amsterdam:

Het Van Randwijkmonument, de muur met de eeuwig geldende boodschap ‘een volk dat voor tirannen zwicht zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht’, die door de oorlog in Oekraïne nog relevanter is geworden, is een zeer waardevol element in het park. Het park heeft een ‘oorlogsverleden’. Samen met het nabij gelegen monument ‘de Gevallen Hoornblazer’, geeft het vorm aan de herinnering van dit verleden. Het ‘Van Randwijk’ monument staat echter te dicht op de gracht en sluit te veel van de wandelruimte langs het water af waardoor de waterkant een smalle en onveilig aanvoelende doorgang is geworden. Daarnaast ontneemt het veel zicht op de achterliggende deel van het park. Daarom wil de gemeente dit monument beter positioneren in het park. Eerdere ideeën over een volledig vernieuwd monument, mogelijk van glas, zijn na overleg met belangstellenden losgelaten. Na de consultatie was de conclusie dat de letters op de sterke en ‘onverzettelijke’ wand de beste verbeelding was voor de boodschap. 

Het project stelt voor de wand opnieuw te maken met hetzelfde metselwerk en de originele letters in identieke vorm maar met een andere oriëntatie; de muur wordt iets ingekort (2 m aan de rechterzijde en 1 m links), iets naar het noorden verschoven en schuin geplaatst parallel aan de traptreden van het bruggenhoofd. Daarnaast wordt de wat armoedig uitziende deksteen (uitgewassen beton) vervangen door een identiek gemaatvoerde deksteen van grijze graniet (natuursteen). De oriëntatie op de brug en mensen lopend vanuit zuid richting het centrum wordt explicieter en door de traptreden deels te vergroenen wordt (voor degene die dat wil) een rustplek/-moment gecreëerd. Door de verschuiving, verkleining en verschuining wordt het zicht op de waterkant flink verbeterd. Ook het monument wordt hierdoor zichtbaarder. Voor deze wijziging is veel draagvlak in de buurt, omdat het park hiervan evident beter wordt. Met enkele met het monument verbonden belangstellenden zijn op 7 juli 2022 de fijnere details van de ingreep met een (concept) definitief ontwerp voor de muur verder besproken. 

De tekeningen hierbij, de plattegrond (rechts is ingezoomd) en het (maatvaste) aanzicht van het verkleind monument zijn de definitieve voorstellen van het projectgroep naar aanleiding van deze bespreking. De wand is 2m langer dan het eerste voorstel omdat er veel waarde wordt gehecht aan juiste verhoudingen tussen de tekst en de afmetingen van de wand. De uiteinden van de wand wordt met beplanting afgeschermd om de oneindigheid van het monument te versterken. Deze beplanting wordt hoger dan de in de impressie (boven) getoonde beplanting. 

 

 

 

 

Deel dit: