Organisatie

Buurtvereniging Wetering Verbetering

Vereniging/club
beschrijving

Buurtvereniging Wetering Verbetering (WeVe) is de vereniging voor de bewoners van de Weteringbuurt in de Zuidelijke Binnenstad van Amsterdam. WeVe heeft als doel de leefbaarheid van de buurt te bevorderen. Zij doet dat samen met de bewoners, die met steun van WeVe hun eigen initiatieven kunnen ontwikkelen en tot bloei kunnen brengen. In de loop der jaren hebben al zeer vele initiatiefgroepen het licht gezien. Samen gaan we voor een mooie, fijne, gezellige en leefbare buurt.

WeVe ondersteunt de initiatieven waar mogelijk, initieert soms, en coördineert waar nodig. Dat is veel werk voor een bestuur van louter vrijwilligers. Medewerking van actieve, betrokken buurtbewoners wordt dan ook toegejuicht. Meld je dus aan bij een van de bestuursleden als je je voor de buurt wilt inzetten. Of doe gewoon mee in een van de verschillende initiatieven en clubs.

Het bestuur kent de volgende rollen als volgt ingevuld:

  • Voorzitter - Maartje Romme
  • Secretaris - Bram Buijze
  • Penningmeester - Roel Elshout
  • Communicatie - Kees Spijker
  • Openbare Ruimte - Monica Blok & Willem van Huijstee
  • Projecten - Gijs van den Tempel
  • Bestuurlijke Vernieuwing - Ied ter Laan

WeVe besteedt veel tijd en aandacht aan het verbeteren van de samenwerking met het Stads(deel)bestuur, met als doel: zoveel mogelijk zeggenschap in de eigen leefomgeving voor alle bewoners van de Weteringbuurt.

De communicatie in de Weteringbuurt zal vanaf heden (herfst 2016) voornamelijk verlopen via deze pagina’s. Gebruik ze veel en goed!

 

Nieuw! Sinds juli 2017 hebben we ook een Instagram-account met mooi beeldmateriaal van onze buurt. Klik snel hier om het te bekijken!

Contactpersonen van Buurtvereniging Wetering Verbetering

Bram Buijze

Bestuurslid - Secretaris
9 berichten van Buurtvereniging Wetering Verbetering

Rapportage democratisch experiment Weteringbuurt 2017

16 februari 2018, 15:22 uur, door Buurtvereniging Wetering Verbetering

In het projectdossier Casus Sociocratisch Experiment - Bestemming Kostpleintje is de rapportage te lezen van het democratische experiment dat afgelopen jaar in de buurt is uitgevoerd. Dit experiment k...

Update Parkeergarage Vijzelgracht (3 februari 2018)

3 februari 2018, 11:29 uur, door Buurtvereniging Wetering Verbetering

Beste Buurtgenoten,

De behandeling van dit punt tijdens de raadscommissie afgelopen 31 januari heeft niet veel nieuws opgeleverd.

Ondanks de late publicatie op de agenda (zie het bericht van 29 januar...

Update Parkeergarage Vijzelgracht

24 januari 2018, 19:44 uur, door Buurtvereniging Wetering Verbetering

Vandaag zou het financieringsbesluit genomen worden, maar dat is niet doorgegaan.

Zoals enkelen van u al weten is op verzoek van D66 dit punt uitgesteld en voor extra bespreking teruggestuurd naar de ...

Concept gebiedsplannen 2018 stadsdeel Centrum

11 november 2017, 11:49 uur, door Buurtvereniging Wetering Verbetering

In de concept gebiedsplannen staan activiteiten die de gemeente in 2018 in de buurten wil gaan uitvoeren. Het zijn nu nog concept plannen, in december worden de plannen besproken in de vergadering van...

Gemeentelijke bekendmakingen over onze buurt

17 oktober 2017, 11:23 uur, door Buurtvereniging Wetering Verbetering

Actuele berichten over Weteringcircuit

Actuele berichten over Nieuwe Weteringstraat

Actuele berichten over Weteringbuurt

Toon me de overige berichten van Buurtvereniging Wetering Verbetering