Organisatie

Wijkcentrum d'Oude Stadt

Non-profit

Wijkcentrum d’ Oude Stadt
Centrum voor Informatie en Burgerparticipatie.


Het Wijkcentrum d’ Oude Stadt is een actie-, informatiepunt en kenniscentrum van en voor bewoners die het woon-, werk- en leefklimaat in hun buurt willen verbeteren. Loop binnen voor informatie en advies over het woon- en leefklimaat, zoals bestemmingsplannen en allerlei vergunningen die de woonomgeving raken. Het wijkcentrum bestaat sinds 25 oktober 1957.
Mail voor nieuws: wijkcentrum@oudestadt.nl Onze ruimte staat ter beschikking voor bewonersgroepen en buurtinitiatieven. Adres Kerkstraat 123 tussen Nieuwe Spieghelstraat en Leidstraat in.

Illustration
 
Deel dit:
Contactpersonen van Wijkcentrum d'Oude Stadt
Activiteiten in het verleden
24 berichten van Wijkcentrum d'Oude Stadt