Persoon

Willem van Huijstee

Bewoner
Berichten van Willem

Laatste ontwerpen Feduzzi-pleintje staan nu op deze site

19 december 2019, 09:55 uur, door Willem van Huijstee

Beste buurtgenoten,

De laatste ontwerpen met betrekking tot de herinrichting van het Feduzzi-pleintje staan nu op deze site.
Het betreft een ontwerp van het plein zelf, de toegangshekken en het informa...

WALENWEESHUIS: Informatie naar aanleiding van bijeenkomst 10 september jongstleden

14 september 2019, 13:08 uur, door Willem van Huijstee

Afgelopen dinsdag 10 september was er een bijeenkomst voor direct omwonenden van het Walenhuishuis.

De presentatie en andere informatie die deze avond aan bod is gekomen, kunt u nu vinden op de projec...

Openbaarheid stukken aanvraag omgevingsvergunning Walenweeshuis

9 september 2019, 12:52 uur, door Willem van Huijstee

De gemeente Amsterdan maakt tijdens de aanvraag van een omgevingsvergunning de stukken daaromtrent niet opnbaar. Pas na een al dan niet verlening van een vergunning worden deze openbaar gemaakt, zodat...

Bewonersbijeenkomst Walenweeshuis 10 september 2019

4 september 2019, 18:51 uur, door Willem van Huijstee

Op 10 september is de laatste bewonersbijeenkomst in het kader van het consentproces rondom de omgevingsvergunning voor de ontwikkeling van het Walenweeshuis.
Locatie: Turkse arbeidersvereniging, Eerst...

Eerste ontwerpsessie Feduzzipleintje

9 augustus 2019, 11:03 uur, door Willem van Huijstee

Afgelopen maandag heeft de eerste ontwerpsessie Feduzzipleintje plaatsgevonden.
De sessie was georganiseerd rond de thema's: sfeer, veiligheid en gebruik.

Een verslag hiervan kunt u vinden op de project...