Project   

Wensen voor (anders) afval

A
geplaatst op 12 september 19, 21:14 uur

BAC (BewonersAmsterdamCentrum) heeft samen met buurtgenoten en in overleg met Stadswerken, een enquête gedaan over afvalstromen wat mensen 'missen'. Er lijkt behoefte te zijn aan terugkeer van de chemokar of in hedendaagse termen, een lokaal recycle punt. Gegeven reacties duiden ook op nut van veel meer voorlichting over waar batterijen, lampen, kleine elektrische apparaten e.d. kunnen worden ingeleverd. Met Stadswerken zal worden nagegaan welke concrete vervolgstappen en acties kunnen worden gedaan: naar een schone buurt šŸ˜€

Nu (nog) gedaan bij de 'buren' in Weesper en Plantagebuurt maar als er animo is, kunnen we de enquete ook in de Wetering uitvoeren. 

2 foto's