Project

Stadsdeel Centrum stelt € 300.000,- beschikbaar voor buurtplannen

Geplaatst op 23 februari 2021, 08:54 uur

Ook in 2021 stelt het stadsdeel weer geld beschikbaar voor een nieuwe editie van Centrum Begroot! Iedereen in het stadsdeel (bewoners, bewonersgroepen, (vrijwilligers-)organisatie en ondernemers met een binding met de buurt) mag online plannen indienen. Het stadsdeel heeft hiervoor dit jaar een budget van € 300.000,- beschikbaar. De ingediende plannen die door de selectie komen (haalbaarheidstoets) en de meeste stemmen hebben gekregen van medebewoners uit Centrum worden uitgevoerd.

 

Dit jaar mogen kinderen ook weer meedoen. Aan het indienen van een plan zit geen leeftijdsgrens, maar mee stemmen mag vanaf 12 jaar. Heeft u een goed idee voor uw buurt, houdt dan de website van Centrum Begroot in de gaten: www.centrumbegroot.amsterdam.nl ! Op de website vindt u vanaf half maart nadere informatie en kunt u de spelregels doornemen. Ook kunt u hier dan de stand van zaken van de winnende plannen uit vorige edities bekijken.

 

Dus heeft u een goed idee om samen met uw buren, uw buurt te verbeteren? Of u wilt bijvoorbeeld meer natuur in uw buurt? Dien dan uw plan in bij Centrum Begroot. Plannen indienen kan vanaf 22 maart tot en met 26 april 2021.

 

Doelgroep
Kinderen, 0-11 jaar, Jongeren, 11-22 jaar, Volwassenen, Senioren
Gewenst resultaat 
Mooie plannen uit de buurt
Init.
Deel dit: