Project
Init.

Centrum begroot; u mag kiezen!

Geplaatst op 17 juli 2021, 16:24 uur

Elk jaar mag u bij Centrum begroot als binnenstadbewoner kiezen om 300.000 euro te verdelen aan ingediende plannen door bewoners van centrum. Rond 9 augustus krijgt u een stembiljet van de gemeente in de bus. Ga dan naar centrum begroot(of nu al om te kijken) en stem! U kunt stemmen tot 9 september 2021

Toelichting

twee buurtprojecten zijn erdoor heen gekomen; Eberhardjes en "red 't wijkcentrum d'Oude Stadt'. Er werden 95 plannen ingediend, 75 haalden de eerste ronde en nu zijn er 39 plannen overgebleven! Gebruik uw stem! Van buurtprojecten tot groene projecten.. aan u is de keuze.

Gewenst resultaat 
Dat beide buurtprojecten (wijkcentrum zit op de Kerkstraat)en Eberhardjes met hun stichting (wordt ondersteund door onze beste banketbakker Holtkamp) het gaan halen; er zijn vele stemmen nodig en elke stem telt! Met dank namens vele initiatiefnemers.

Deel dit:
1 projectupdate

Gonny van Oudenallen

Project afgerond

Het is ons gelukt We zijn een van de 18 winnaars geworden en minstens voor 2022 hebben wij onze huuruitgaven ed gedekt!

Wij danken alle stemmers(duizenden) die ons geholpen hebben, namens de denktank en wijkraadsleden wijkcentrum d'Oude Stadt

Gonny van oudenallen, mede-initiatiefnemer

0
Open de update in eigen pagina
1 reactie

Gonny van Oudenallen

di 2 november 2021 12:41
Dank aan alle stemmers!