Over Weteringbuurt.nl

Weteringbuurt.nl is het online platform van de Weteringbuurt in Amsterdam. Het is geïnitieerd door buurtvereniging Wetering Verbetering, maar gedreven door alles en iedereen in deze buurt!

De Weteringbuurt wordt begrensd door (het water van) Spiegelgracht, Singelgracht, Weteringplantsoen, Vijzelgracht en Prinsengracht. En uiteraard zijn aanleunende, grensoverstijgende initiatieven ook van harte welkom!

 

Visie

Weteringbuurt.nl is dienstbaar aan de ontwikkeling van de buurt tot een krachtige, bewuste en gezellige buurt met zeggenschap over de eigen leefomgeving. Het stimuleert de verbondenheid van buurtbewoners, vergroot de toegang tot inspraak en discussie over kwesties die in en rondom de buurt spelen en faciliteert een gezamenlijke aanpak daarvan. Het platform maakt communicatie en uitwisseling met aanpalende buurten mogelijk.

 

Doelen

  • Ondersteunen van zoveel mogelijk zeggenschap voor buurtbewoners
  • Vergroten van onderlinge betrokkenheid en verbondenheid binnen de buurt
  • Vergroten van de lokale capaciteiten van bewoners en ondernemers
  • Toegankelijk maken van informatie voor alle bewoners, ondernemers en andere betrokkenen bij de Weteringbuurt