Wens

Informatie delen over activiteiten bestuur en werkgroepjes Wetering Verbetering

sinds 25 augustus 19
Deeleconomie/Sharing Economy

Een prachtwebsite, maar zouden a/ de notulen van de vergaderingen er niet opkomen? en b/ kunnen de bijeenkomsten van werkgroepjes als zij wensen richting gemeente hebben er wellicht ook opkomen, zodat we als buurt en mede-leden van Wetering Verbetering weten wat er aangevraagd wordt en er geen "verrassingen" ontstaan, terwijl bij navraag de gemeente Amsterdam zegt(gebiedsmakelaar) "Op verzoek van Wetering Verbetering of werkgroep Verkeer... etc..... is dit gebeurd". Kortom kan de website ook gebruikt worden om informatie te delen; een vraag die gesteld gaat worden bij de Gemeente Amsterdam voor deze buurt, de komende vergaderdatum, de borrelmiddag/avond etc.etc.

 

Mensen die deze wens delen: 1
Personen die deze wens delen: 1

gonny van oudenallen