Nieuw bericht

Ledenwerfcampagne Wetering Verbetering

geplaatst op 21 mei 18, 10:29 uur, door Bram Buijze

Beste bewoner van de Weteringbuurt,

Al meer dan 40 jaar dient Wetering Verbetering de belangen van de bewoners van de Weteringbuurt. De mensen die nu in de buurtvereniging en in andere buurtinitiatieven actief zijn, zetten zich vol overtuiging het hele jaar door in voor het welzijn van de buurt.

Wat doet de buurtvereniging?

·      Wetering Verbetering onderhoudt contact met de Gemeente en informeert de buurt tijdig over plannen die de buurt raken, zoals de verkeerscirculatie, of de bouw van de parkeergarage Vijzelgracht.

·      Wetering Verbetering probeert besluitvormingsprocessen zodanig te beïnvloeden dat zij gunstig uitvallen voor de Weteringbuurt en omgeving.

·      Wetering Verbetering is ondersteunend voor buurtinitiatieven die bijdragen aan het welzijn van de buurt (zoals Wetering Groen en Wetering Duurzaam).

·      Wetering Verbetering informeert de buurt door middel van de digitale nieuwsbrief en de website weteringbuurt.nl.

·      Wetering Verbetering organiseert het jaarlijkse buurtfeest en de nieuwjaarsborrel.

Hoe kunt u helpen?

Door u aan te melden als lid - 15 euro per huishouden of 10 euro per eenpersoonshuishouden - steunt u de vereniging bij de activiteiten en zorgen we er met ons allen voor dat de Weteringbuurt een prettige plek blijft om te wonen en te werken. Wilt u zich actief inzetten voor de leefbaarheid van de buurt, sluit u zich dan aan bij een van de commissies of initiatieven.  

Meld u aan via dit aanmeldformulier. Alvast dank!   

Het bestuur van Wetering Verbetering

 

 

Foto