Project
Lopend

Sociocratisch Experiment Weteringbuurt

Geplaatst op 28 februari 2017, 18:02 uur

Hoera! We hebben een doorbraak in de samenwerking met de gemeente. WeteringVerbetering en het stadsdeelbestuur hebben op 31 januari afgesproken om samen een experiment aan te gaan met een nieuwe vorm van lokale democratie. Buurt en gemeente gaan samenwerken met behulp van de 'sociocratische methode', gebaseerd op gelijkwaardigheid in de besluitvorming en een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle deelnemers.

Onder dit experimentele project zullen in de loop van de tijd meerdere casussen gaan ontstaan. Zie het project 'Casus Sociocratisch Experiment - Kostpleintje' voor meer informatie over de initiële casus voor dit experiment.

 

Wat is de sociocratische methode?

Kort gezegd: je praat met elkaar in (onderling gekoppelde) kringen, totdat er een besluit ligt waar niemand meer overwegend bezwaar tegen heeft, volgens het zogeheten 'consent'-beginsel.

Er wordt niet gestemd, niemand kan dus ook worden weggestemd door een meerderheid of minderheid. Er is juist ruimte voor inhoudelijke argumenten. De bestuurscommissie van ons stadsdeel zal zodanig betrokken zijn bij dit proces, dat het bij de afsluiting van het experiment de uitkomst naadloos kan overnemen. Dat kan natuurlijk alleen als aan alle wettelijke vereisten en financiële randvoorwaarden is voldaan, maar de bedoeling is juist dat die dingen allemaal onderweg worden meegenomen – geen verrassingen aan het eind van de rit.

Het grote verschil met de traditionele inspraak is dat niet aan de bewoners gevraagd wordt om hun mening te geven over kant en klare plannen, maar dat het plan gezamenlijk ontwikkeld wordt: gelijkwaardigheid in de besluitvorming, gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het besluit.

Dit experiment stond al als voornemen in het gebiedsplan 2017, maar nu is er ook echt ja tegen gezegd door het Algemeen Bestuur van stadsdeel Centrum.

Je kunt in levende lijve meedoen – er is in principe voor iedereen uit de buurt een stoel in een kring – maar ook digitaal op de hoogte blijven en je input geven.


Meer weten?

Hier meer info over hoe sociocratische kringen werken:

http://www.sociocratie.nl/sociocratische-kringorganisatiemethode/ 

 

Dit is een artikel over sociocratische besluitvorming rond duurzaam bouwen:

http://www.sociocratie.nl/wp-content/uploads/sites/19/2015/03/duurzaam-bouwen.pdf 

 

De twee PDF documenten die u bij dit project vindt gaan over de ervaringen in de Gemeente Utrechtse Heuvelrug met de sociocratische methode.

Doelgroep
Jongeren, 11-22 jaar, Volwassenen, Senioren
Gewenst resultaat 
Het project zal resulteren in een doelgericht besluitvormingsproces, gekenmerkt door transparantie en heldere mandaten. Een en ander wordt ondersteund door digitale communicatie, o.a. via weteringbuurt.nl, om het bereik te vergroten.
Documenten
Deel dit:
2 reacties

Gijs van de Lagemaat

za 25 maart 2017 18:12

Op 16 maart was de aftrap van een nieuw experiment met lokale democratie in de Weteringbuurt. Komende week besteedt ook Het Parool aandacht aan het experiment, dat uniek is in Amsterdam.

Het experiment is een initiatief van Buurtvereniging Wetering Verbetering en het Stadsdeelbestuur, die hebben gek...

lees meer