Leuk dat je wilt deelnemen. Zou je svp eerst willen inloggen of aanmelden
Project
Lopend

Weteringpark

Geplaatst op 20 mei 2021, 11:26 uur

In de komende jaren zullen de beide Weteringplantsoenen en het Weteringcircuit omgebouwd worden tot één geintegreerd Weteringpark.  Op dit projectpagina worden relevante informatie en documenten verzameld.

 

Toelichting

Herinrichting Tweede Weteringplantsoen
Als eerste fase van de realisatie van het Weteringpark, maakt de gemeente in de loop van 2022 na consultatie met de buurt het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van het Tweede Weteringplantsoen. Hier bevinden zich de speeltuin UJ Klaren, het gebouw van de buitenschoolse opvang en voorschool, meerdere kunstobjecten en het oorlogsmonument van Van Randwijk.
 
Participatie maart 2022
Omwonenden werden in maart 2022 door de gemeente uitgenodigd om alvast hun voorkeur uit te spreken voor de locatie van het gebouw en de ingang van de speeltuin. Ook werden ze gevraagd of zij het wenselijk vinden dat er in het gebouw ook een uitgiftepunt voor een kopje thee en koffie komt, op welke wijze het Van Randwijk monument kon worden ingepast in het nieuwe ontwerp en welke speeltoestellen terug moesten komen.

Voorkeursvariant
Een ruime meerderheid van de ca. 250 bewoners die de enquête invulden gaf de voorkeur aan de ontwerpvariant met de ingang tot de speeltuin en het speeltuingebouw aan de noordkant. De voorgestelde aanpassing van het Van Randwijkmonument deed echter zoveel stof opwaaien onder de bewoners dat er een apart overleg is ingelast tussen de gemeente en betrokkenen, dat tot een consensus heeft geleid.
 
Werksessie 30 juni 2022
Tijdens een werksessie (Sessie 1) van de gemeente en bewoners op 30 juni 2022 in de speeltuin UJ Klaren werd de inmiddels uitgewerkt voorkeursvariant nader toegelicht en de inrichtingsmogelijkheden besproken. Aandachtspunten hierbij waren:

  • De herinrichting van de speeltuin
  • De additionele horeca in het speeltuingebouw
  • De fietsparkeer locatie voor bezoekers aan de speeltuin
  • De aanpassing van het Van Randwijkmonument.

In het pdf hieronder leest u het verslag van de gemeente van deze werksessie.

Horecavoorziening
Het verslag geeft naar onze mening echter een wat vertekend beeld van de discussie over de horeca voorziening op pagina 3 onder het kopje “Vraag/opmerking”. Er is namelijk heel lang gesproken over het aanstellen van een exploitant voor een additionele horeca en de aanwezige bewoners waren bijna allemaal tegen.  Het argument om horeca te gebruiken om toezicht te houden op de speeltuin is wel genoemd, maar ook weerlegd.  Additionele horeca zou niet commercieel haalbaar zijn. Een commerciële horeca zou ook niet wenselijk zijn.  Dat was ook het standpunt van de Gemeente. Daarvoor zou een herziening van de bestemmingsplan nodig zijn.  

Hoe gaat het daarna verder?
De input uit deze eerste werksessie wordt nu verwerkt, waarna er wederom een sessie wordt georganiseerd die vooral op de inrichting buiten de speeltuin zal worden gericht (Sessie 2). Wilt u graag deze tweede sessie bijwonen: meldt u dan alvast aan door een mail te sturen naar weteringpark@amsterdam.nl. U ontvangt dan een uitnodiging voor deze sessie zodra die is ingepland. Maak gebruik van de mogelijkheid die de gemeente u biedt om mee te praten over het Weterinpark! 

Doelgroep
Jongeren, 11-22 jaar, Volwassenen, Senioren
Illustration
Ontwerptekening voor het Weteringplantsoen, 19e eeuw.
Deel dit:
1 project-update

Karen Gamester

11-jan-2022 01:37
Project volgens planning

De resultaten van de consultatie over de herinrichting van het Tweede Weteringplantsoen zijn nu door de gemeente gepubliceerd.  De vragen die omwonenden hebben gesteld en de antwoorden van de gemeente, en de notulen van de participatiebijeenkomsten zijn te lezen op de pagina van het Weteringpark.

De...

Lees meer
0

Open de update in eigen pagina
1 reactie

Rens de Ruiter

Is er al een verslag van de bijeenkomst van 9 maart?
wo 29 maart 2023 16:25
Wil je reageren? Meld je dan aan.