Project
Lopend

Walenweeshuis

Geplaatst op 15 september 2020, 13:45 uur

Binnenkort verlaat het Franse consulaat het gebouw op de hoek van de Vijzelgracht en Prinsengracht (Maison des Cartes). Daarna zal het gebouw worden verbouwd en een nieuwe bestemming krijgen.

Op deze plek van de weteringbuurt.nl-website kunnen belangstellende buurtbewoners informatie van de ontwikkelaar, de gemeente, de buurtvereniging WeteringVerbetering en andere betrokkenen vinden.

Participatieproces ontwikkeling Walenweeshuis

De Buurtvereniging Wetering Verbetering, het Stadsdeel en de ontwikkelaar van het Walenweeshuis (Capricorn Capital Group) hebben met elkaar afgesproken om het participatieproces rondom de ontwikkeling van het Walenweeshuis zoveel mogelijk samen te ontwerpen. WeVe streeft naar zo groot mogelijke zeggenschap voor alle buurtbewoners binnen de eigen leefomgeving, (in samenwerking met relevante organisaties als de Vereniging Vrienden Amsterdamse Binnenstad en gebruik makend van hun expertise). Binnen dat streven willen de buurtbewoners uit de Weteringbuurt  graag zoveel en zo vroeg mogelijk betrokken worden bij beslissingen van het stads(deel)bestuur die impact hebben op hun leefomgeving. De ontwikkelaar (CCG) wil een plan ontwikkelen met draagvlak en gebruik van kennis en ervaringen van omwonenden. Voor het Stadsdeel is deze aanpak, waarbij ontwikkelaar in overleg treedt met de omwonenden, een leerzame ‘voorloper’ van de Omgevingswet waarbij zo vroeg mogelijk overleg tussen belanghebbenden bij ruimtelijke ontwikkelingsprojecten geboden is.

Voor deze aanpak is (nog) geen concreet en uitgewerkt recept beschikbaar. We zijn dus met elkaar op zoek naar wat werkt en wat niet werkt. Veel zaken zijn nog niet uitgespeld en zullen gaandeweg uitgezocht en uitgeprobeerd moeten worden. De spelregels die met elkaar zijn afgesproken geven daarbij richting.

Toelichting

Meer informatie over bovengenoemd participatieproces en een schema kunt u hier vinden.

Doelgroep
Jongeren, 11-22 jaar, Volwassenen
Illustration
 
Deel dit: